BioDanza

06.06.2022

Biodanza är en dansmetod med syfte att öka den vitala energin, utrycka känslorna och utveckla vår sociala förmåga där självutveckling och meningsfulla stunder tillsammans är garanterad.

Biodanza vilar på vetenskaplig grund och dess regelbunden praktik ökar välbefinnande i livet.