Samverka Medlem Kul&Reko

31.01.2022

Arbeta tillsammans i ideell anda är bra tycker Kul&Reko medlemmar och styrelse. Med det sagt är det bäst att berätta hur det förhåller sig. Kul&Reko är en social plattform där medlemmar kan bli medlem och känna gemenskap och trygghet i ett och samma medlemskap. Kul&Reko har blivit stöd medlem i CentroEspanolde Estocolmo. Med värderingar som brobyggare har vi öppnat upp för att göra vissa aktiviteter tillsammans och lysa upp varandra genom integreringsprojekt som Event och andra. HÄR kan du lära känna oss lite bättre.